Disclaimer algemeen

Op het gebruik van deze website (www.lighthousecoaching.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Lighthouse Coaching (KvK 85893803) streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Lighthouse Coaching niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Lighthouse Coaching behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen, of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Lighthouse Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Email

Lighthouse Coaching garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Lighthouse Coaching zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van de publicaties en uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Lighthouse Coaching daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.